Kamenivo

Technológia výroby kameniva

Ťažba štrkopieskov sa vykonáva z ťažobných priestorov suchou cestou nad hladinou spodnej vody, alebo mokrou  cestou z vody pomocou rýpadiel typu CAT. Takto vyťažená surovina, štrkopiesok,  je pomocou dopravných prostriedkov prepravovaný  do technologickej linky na ďalšie spracovanie. Štrkopiesok  sa vysypáva do násypky, odkiaľ sa surovina postupne drví, triedi , preperie vodou  a nakoniec dopravnými pásmi je uskladňovaná na voľné skládky, ako hotové výrobky podľa jednotlivých frakcií. Súčasťou linky je aj kužeľový drvič, ktorý umožňuje drviť kamenivo v samostatnom technologickom okruhu. Moderná plne automatizovaná linka na spracovanie kameniva má minimálnu kapacitu 100 ton/hodinu, bola uvedená do prevádzky v roku 2008. Na linke sa vyrába prané kamenivo vo frakciách 0/4, 4/8, 8/16, 16/22. Jednotlivé frakcie sa po roztriedení a vypraní uskladňujú v oddelených boxoch. Okrem uvedených frakcií kameniva, vyrábame aj monofrakciu 0/16, ktorá je výhodná hlavne pre maloodberateľov na výrobu betónov. Uvedené frakcie sú certifikované a vhodné hlavne pre výrobu betónových zmesí ale môžu sa používať aj pre iné účely, ako napríklad na výrobu betónovej dlažby, tvárnic, podsyp a podobne.

Podľa potrieb našich zákazníkov zabezpečujeme aj prepravu kameniva. (len pri odbere nad 20 ton)

CENNÍK  KAMENIVA: Cenník kamenivo 2023

CERTIFIKÁT  KAMENIVA:   certifikát kamenivo

Vyhlásenia o parametroch (pdf): VOP kamenivo 8/16 č.3/2021, VOP kamenivo 8/16 č.8/2021, VOP kamenivo 4/8 č.2/2021, VOP kamenivo 4/8 č.7/2021, VOP kamenivo 0/4 č.6/2021, VOP kamenivo 0/4 č.1/2021, VOP kamenivo 0/16 č.5/2021, VOP kamenivo 0/16 č.10/2021, VOP kamenivo 16/22 č.9/2021, VOP kamenivo 16/22 č.4/2021

Ďalšie parametre (pdf): Rádionuklidy, Protokol o skúške-obrusovanie, protokol o skúške-chemické vlastnosti, Protokol o skúške CO2

Betóny

Technológia výroby betónových zmesí

Betonáreň je plnoautomaticky riadená počítačom. Podľa zvolenej triedy betónu sa automaticky nadávkujú predpísané množstvá jednotlivých frakcií  kameniva, cementu, vody, stavebnej chémie a prípadne iných prísad. Následne je táto zmes v miešacom jadre premiešaná a vypúšťaná do domiešavačov alebo na korbu nákladných áut, ktorými sa prepraví na miesto uloženia.
Celá betonáreň je zateplená, zásobníky kameniva sú podľa potreby vyhrievané. Tiež je zabezpečený ohrev zámesovej  vody. Týmito opatreniami sme schopní zabezpečovať bez problémov dodávky betónov aj v zime pri mínusových teplotách.
Podľa požiadaviek našich zákazníkov zabezpečujeme prepravu betónových zmesí a tiež mobilné betónové čerpadlo pre uloženie betónu.

CENNÍK  BETÓNU:  Cenník betón 2023
CERTIFIKÁTY:  certifikát CBGM, certifikát CB III, certifikát betón 2022
Vyhlásenia o parametroch (pdf) :  VOP CBGM, VOP CBIIIVOP betón – 1/2021VOP betón – 2/2021

Výkopové práce

Realizujeme výkopové práce minibagrom CAT 301.6

Cena za 1 hodinu práce je 35,00€ bez DPH.

Cena dovozu minibagra v lokalite Martin-Vrútky je 30,00€ bez DPH

Okrasné kamenivo

Predávame okrasné kamenivo

Naša spoločnosť sa venuje aj predaju okrasného kameniva. Toto kamenivo sa často využíva na rôzne záhradné dekorácie.

Rovnako má svoje využitie aj v rôznych “medzipriestoroch” ako napríklad medzi chodníkom a domom a podobne.

Cenník okrasného kameniva: Cenník – okrasné kamenivo 2023

Referencie

Spokojný zákazník je naším hlavným cieľom. Pozrite si náš zoznam referencií a zákazníkov, ktorí s nami pravidelne spolupracujú.